Puuskankosken historiaa

Puuskankoski sijaitsee Mäntyharjun reitillä Pien-Sämpiön ja Tuusjärven välillä Mäntyharjun kunnassa. Koskijakson pituus on n. 1,8km, leveys keskimäärin 30m, putouskorkeus vesitilanteesta riippuen n. 3m ja keskivirtaama 31m^3/s. Itse pääkosken yläosasta haarautuu myös pienempi uoma, jota kutsutaan Myllypuroksi. Puron on pituudeltaan n. 300m, ja se on kalastuksellisesti paljon merkityksettömämpi kuin pääväylä. Kissakosken voimalaitos, joka sijaitsee Puuskan kosken yläpuolella olevassa Liekunejärven luusuassa, säännöstelee Puulavettä sekä täten myös virtaamaa Puuskankoskessa.

Puuskankoskea on kaivettu useaan eri otteeseen eri tarkoituksia varten. Ensimmäisen kerran koskea perattiin vuosina 1833-1839. Puuskankosken vesiväylän muodostumiseen on myös vaikuttanut huomattavasti vuosina 1831-1854 suoritettu Puulaveden lasku ja sen yhteydessä tehty veden pinnan laskeminen 2,5 metrillä. Nykyisen Puuskankosken paikalla on siis ollut alunperin pieni uoma, joka on sittemmin muutettu kaivamalla ja suisteita rakentamalla puun irtouittoväyläksi. 

Puuskankoski toimi puiden irtouittoväylänä aina 1960-luvun alkuun saakka. Sittemmin puutavarakuljetuksia alettiin läänin alueella tekemään lähinnä maanteitä pitkin. Padot, vedenkorkeuden säätely ja aikaisempi käyttö uittoväylänä vaikuttivat negatiivisesti koko Puuskankosken eliöstöön. Vesien säännöstely on ollut koko maata kattava ongelma jo pitkään ja kalavesien hoidolle olisikin kiinnitettävä erityisesti valtion taholta suurempaa huomiota kuin tähän asti.

Mikkelin kaupunki on omistanut Puuskankosken vesialueen vuodesta 1954 lähtien. Kaupunki vuokrasi heti vuonna 1954 kosken kalastusoikeuden, ympäröivät maa-alueet sekä myllykartanon ulkorakennuksineen Helsingin Perhokalastajat ry:lle, jonka vuokrausoikeus kesti katkeamatta vuoteen 1974 saakka. 22.4.1974 pidettiin hotelli Varsavuoressa Mikkelin Koskikalastajien yhdistyksen perustamiseen tähtäävä yleinen kokous, jossa oli läsnä 96 osanottajaa. Oikeusministeriö hyväksyi Mikkelin Koskikalastajat ry:n yhdistysrekisteriin 13.11.1974. Varsinainen yhdistyksen perustava kokous pidettiin 24.2.1975 Mikkelissä virastotilan ravintolassa ja läsnä oli 80 henkilöä. Kokous päätti yksimielisesti Mikkelin Koskikalastajat ry:n perustamisesta ja hyväksyi säännöt yhdistykselle sekä valitsi sille johtokunnan. Tammikuun 1. päivästä 1975 alkaen on Mikkelin Koskikalastajat ry ollut Puuskankosken vesi- ja maa-alueiden vuokralainen. 

Myllykartano