Mikkelin Koskikalastajat ry

Mikkelin koskikalastajat ry. on perustettu vuonna 1974. Seuran jäseniksi pystyvät liittymään Mikkelin kaupungissa vakinaisesti asuvat henkilöt. Seurassa on tällä hetkellä 121 varsinaista jäsentä ja 5 kannatusjäsentä.

Lue lisää
Kalastusluvat
Puuskalla voivat kalastaa varsinaiset jäsenet ja heidän vieraat sekä kannatusjäsenet.
Jäseneksi voivat päästä Mikkelin kaupungissa asuvat henkilöt.
Kannatusjäseneksi voivat hakea myös muualla asuvat henkilöt.
Lue lisää
Puuska
Tietoja Puuskaskoskesta ja sen luonnosta.
Lue lisää